ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25  มี.ค. 2563


หน่วยงานภายใน