ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ชุดวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณสารพันธุกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ชุดวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณสารพันธุกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19  มี.ค. 2563


หน่วยงานภายใน