ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -20 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -20 องศา ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19  มี.ค. 2563


หน่วยงานภายใน