การบรรยายเรื่อง "เธอ เขา เรา ใคร คนไทยมาจากไหน?"การบรรยายเรื่อง "เธอ เขา เรา ใคร คนไทยมาจากไหน?"

20  ม.ค. 2563

ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จตุพล คำปวนสาย อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง "เธอ เขา เรา ใคร คนไทยมาจากไหน?" ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

https://drive.google.com/file/d/1HH0WPcE4epwQtpZtg4BgxrgDH2pnJ157/view

หน่วยงานภายใน