ชุดทดสอบ Chloramphenicalชุดทดสอบ Chloramphenical ในสารเคมีภัณฑ์

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • ใช้ตรวจสอบคลอมแรมเฟนิคอล โดยหลักการ Chemical Color Test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว
  • ใช้สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาในการตรวจคัดกรองเภสัชเภมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรุปนำเข้า
  • ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

หลักการChemical Color Test

ขนาด : 10 Test/Set

ความไวของชุดทดสอบ : ปริมาณสารต่ำสุดที่ตรวจสอบได้คือ 100 ไมโครกรัม

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808


หน่วยงานภายใน