อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุหลอดอาหารเลี้ยงเชื้อบรรจุุหลอด

ประโยชน์ของอาหารเลี้ยงเชื้อ : ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา

ความจำเพาะของอาหารเลี้ยงเชื้อ : เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ขนาดบรรจุ : 3-10 cc.

สั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน