ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน α-thalassemia 1ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัญลักษณ์ อัลฟ่า-thalassemia 1

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • ชุดทดสอบความผิดปกติของยีน Alpha-thalassemia 1 (DMSc ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัญลักษณ์ อัลฟ่า-tha 1 Kit) เป็นชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สัญลักษณ์ อัลฟ่า-thalassemia 1 (ชนิด SEA และชนิดไทย) โดยเทคนิค Relative Quantitive PCR ทางห้องปฏิบัติการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยีน เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

               ที่อยู่ : 230/13 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว 10230

               โทร.0 2539 9940

               แฟกซ์. 0 2538 2027 ต่อ 1345          หน่วยงานภายใน