ชุดตรวจโรคแอนติซีรัม ชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดี สำหรับเชื้อ V.cholerae O139ชุดตรวจโรคแอนติซีรัม ชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดี สำหรับเชื้อ V.cholerae 0139

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • เป็นแอนติซีรัมต่อเชื้ออุจจาระร่วงอย่างรุนแรง ชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดี จำเพาะต่อเชื้อ Vibrio cholerae ซีโรกรุ๊ป O139 ใช้สำหรับตรวจยืนยันเชื้อ V.cholerae ซีโรกร๊ป O139 

ความไวของชุดทดสอบ : 100%

ขนาดบรรจุ : 80 Test/Set ราคา 600.- บาท

อายุการใช้งาน : 2 ปี

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                  ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                  โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                  แฟกซ์.0 2965 9745

Line ID : 0988818808
หน่วยงานภายใน