ชุดตรวจโรคติดเชื้อ Murine Typhusชุดตรวจโรคติดเชื้อ Murine Typhus

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคมิวรีนไทฟัส โดยตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG

ความไวของชุดทดสอบ : 77.8% เมื่อเทียบกับ Weil Felix (OX19)

ขนาดบรรจุ : ราคา 4,500.- บาท

  • กรณีตรวจคัดกรอง 250 Test/Set
  • กรณีตรวจแอนติบอดีไตเตอร์ 25 Test/Set

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

Line ID : 0988818808


หน่วยงานภายใน