ชุดตรวจโรค Scrub Typhus ด้วยวิธี IFAชุดตรวจโรค Scrub Typhus ด้วยวิธี IFA

ประโยชน์ของชุดทสอบ

  • ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคสครับไทฟัส โดยตรวจแอนติบอดีชนิด IgM และ IgG

ขนาดบรรจุ : ราคา 4,500.- บาท

  • กรณีตรวจคัดกรอง 250 Test/Set
  • กรณีตรวจแอนติบอดีไตเตอร์ 25 Test/Set

ความไวของชุดทดสอบ : 75.4% เมื่อเทียบกับ Weil Felix (OXK)

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                   ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                   โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                   แฟกซ์.0 2965 9745

Line ID: 0988818808

หน่วยงานภายใน