ชุดตรวจโรค Leptospirosis-IFAชุดตรวจโรค Leptospirosis-IFA

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสทางห้องปฏิบัติการ สามารถทราบผลภายใน 3 ชั่วโมง โดยตรวจแอนติบอดีชนิด DgM และ DgG

ความไวของชุดทดสอบ : 100%

ขนาดบรรจุ : ราคา 4,500.- บาท

  • กรณีตรวจคัดกรอง                 250 Test/Set
  • กรณีตรวจแอนติบอดีไตเตอร์   25 Test/Set

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                   ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                  โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                  แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน