ชุดตรวจโรค Melioidosis-IHAชุดตรวจโรค Melioidosid-IHA

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  • ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิสในห้องปฏิบัติการ สามารถทราบผลได้ภายใน 3 ชั่วโมง

ความไวของชุดทดสอบ : 82.6% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ

ขนาดบรรจุ : 100 Test/Set   ราคา มีการเปลี่ยนแปลง

อายุการใช้งาน : 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                      ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                      โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                      แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน