ชุดทดสอบกรดทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A)ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A)

กรดเรทิโนอิก : เป็นสารที่ช่วยให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังและหลุดออกได้ จึงช่วยให้สิวเสี้ยนและผิวหนังที่หยาบกร้านหลุดลอกออกง่ายขึ้น ทำให้ผิวผ่องใสและนุ่มเนียนโดยเฉพาะเมื่อใช้รวมกับสารไฮโดรควิโรนน จะช่วยให้สารไฮโดรควิโนนซึมเข้าสู่ผิวหนังและออกฤทธิ์ได้มากกว่าปกติ ความเป็นพิษ คือ ทำให้หน้าแดง และแสบร้อนรุนแรงเกิดการระคายเคือง อักเสบ แพ้แสงแดดหรือแสงไฟได้ง่าย เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ มีคุณสมบัติ teratogenesis มีค่า LD50 เท่ากับ 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม กรดเรทิโนอิกถูกกำหนดเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และเป็นสารห้ามใช้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

               เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้กรดเรทิโนอิก (กรดวิตามิน A) ในเครื่องสำอาง ประเภท ครีม หรือโลชั่น สิว-ฝ้า-กันแดด

ความไวของชุดทดสอบ

              ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.010% w/w ในครีมข้น, 0.016% w.w ในครีมเหนียวและ0.002% w.w ในโลชั่น

อายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่ผลิต

สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

                 โทรศัพท์.045 312 230-3หน่วยงานภายใน