ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้าชุดทดสอบปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

สารปรอทแอมโมเนีย : ออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของเอนไซม์ tyrosinase ทำให้ลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน จึงช่วยให้ผิวขาวขึ้น ปรอทแอมโมเนีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิด Staphylococcus จึงสามารถป้องกันสิวได้ด้วย ปรอทแอมโมเนียสามารถ ทำลายไต ระบบประสาท เยื่อบุและทางเดินหายใจและดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ทำให้ตับและไตอักเสบ เกิดโรคโลหิตจาง ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ทำลายเม็ดสีของผิวหนังและเล็บมือ ทำให้ผิวบางลงเรื่อยๆ เกิดการแพ้หรือเป็นแผลเป็นได้ มีความเป็นพิษเฉียบพลัน ค่า LD50 orally in rat เท่ากับ 86 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม ถูกกำหนดเป็นสารห้ามใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และเป็นห้ามใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

                เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับทดสอบสารห้ามใช้ปรอทแอมโมเนียในครีมทาหน้า

ความไวของชุดทดสอบ

                ประมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ของสารปรอทแอมโมเนียคือ 0.15% w/w

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2950 7733-42


หน่วยงานภายใน