ชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้าชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในครีมทาหน้า

สารไฮโดรควิโนน : มีคุณสมบัติในการฟอกผิว (Skin Bleaching agent) เป็นสารที่เคยอนุญาตให้ใช้ในครีมทาฝ้า แต่ในภายหลังพบว่า สารไฮโดรควิโนนทำให้เกิดการระคายเคือง มีจุดด่างขาวที่หน้า ผิวหน้าดำ เป็นฝ้าถาวร รักษาไม่หาย (Ochronosis หรือ Defiguring Effect) นอกจากนี้ พบว่าสารไฮโดรควิโนน มีความเป็นพิษ โดยมีค่า LD50 เท่ากับ 320 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวหนู1 กิโลกรัม พบว่ามีฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ และก่อมะเร็งในหนูสามารถใช้เป็น สารออกฤทธิ์ในสูตรตำรับยาชนิดครีม ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 2-4 สารโฮโดรควิโนนถูกกำหนดเป็นสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับใบหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ตาม พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

               เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบสารห้ามใช้ไฮโดรควิโนนในครีมหรือโลชั่นประเภท สิว-ฝ้า-กันแดด

ความไวของชุดทดสอบ

              ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ คือ 0.006% w/w ในครีมเบสเหนียวและ 0.014% w/w ในโลชั่น

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2950 7733-42


หน่วยงานภายใน