ชุดทดสอบ Steroid ในยาแผนโบราณ (เทคนิค TLC)
ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ (Steroid) เทคนิค TLC

ประโยชน์ของชุดทดสอบ

  1. ใช้เป็นวิธีทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจหาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (Prednisolone) ที่ปนปลอมในยาแผนโบราณ
  2. วิธีใช้สะดวกและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป และใช้ในภาคสนามได้
  3. สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยและบำบัดรักษาผู้ป่วยที่รับประทานยาที่ผสมสารสเตอรอยด์
  4. ลดงานการตจรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

ความไวของชุดทดสอบ

   ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้คือ 2 ไมโครกรัม

ขนาดบรรจุ : 30 Test/Set ราคา 1,300.- บาท

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

Line ID: 0988818808

หน่วยงานภายใน