ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ปีงบประมาณ 2564 • ไตรมาสที่ 4-2564 (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ค.64
  • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส.ค.64
  • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก.ย.64
  • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.64
  • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4-2564

หน่วยงานภายใน