ติดต่อกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
ที่อยู่ : 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-951-0000
เบอร์ภายใน ศูนย์รวมบริการ: 99969,  ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์: 98095-6 
โทรสาร : 02-951-5974, 02-951-5449
E-mail : gemis@dmsc.mail.go.th

ติดต่อ / รับเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานภายใน