กับดักไข่ยุง LeO-Trapกับดักไขยุง LeO-Trap

หลักการ

              สืบเนื่องจากการเกิดปัญหาไข้เลือดออก ไข้ซิกา ได้ระบาดไปหลายภูมิภาคทั่วโลก ทำให้เป็นที่หวาดกลัวของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษัทอิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ "กับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap" หลักการคือ พัฒนาสารดึงดูดล่อยุงลายให้เข้ามาวางไข่ในกับดักเป็นการตัดตอนไม่ให้มีปริมาณยุงเพิ่มขึ้น จนกระทั่งหมดไป ในกับดักไข่ยุงลีโอแทรป LeO-Trap จะใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์กำจัดตัวอ่อนยุง ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะนำเทคนิคในการปรับปรุงตลอดจนได้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปทำการทดสอบประสิทธิภาพ และติดตามผลในการดึงดูดยุงลาย พบว่ามีประสิทธิผลดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ประชาสัมพันธ์ จัดประชุมวิชาการ รณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงนวัตกรรมนี้ จนกระทั่งเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของประชาชนในระดับอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งความประสงค์ที่จะนำไปดำเนินการจดทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อให้สามารถผลิตและเผยแพร่ได้อย่างแพร่หลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการป้องกันโรคด้วยตนเอง ต่อไป

ประสิทธิภาพของกับดักไข่ยุง

  • ช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุง
  • ลดการใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงที่ใส่ในน้ำตามบ้านเรือน
  • ลดปริมาณพื้นที่การใช้สารกำจัดลูกน้ำยุงในภาชนะและสิ่งแวดล้อม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่ บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด  

          117 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.10120  

สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โทร 082-5671114 คุณนาวี. ศรีวรมย์ : บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-295-2151-3

หน่วยงานภายใน