ชุดทดสอบเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหารผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปชุดทดสอบเมทานอล กรมวิทยาศาสตร์

ชุดทดสอบเมทานอลในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ทดสอบเมทานอล ในแอลกอฮอล์แข็งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการอุ่นอาหาร

ความไวของชุดทดสอบ : ประมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้คือ เมทานอล 3% w/w ในเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร

อายุการเก็บรักษา 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต

สั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน