ชุดทดสอบสารประกอบอาร์เซนิก (ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปชุดทดสอบอาร์เซนิก กรมวิทยาศาสตร์

ชุดทดสอบสารประกอบอาร์เซนิก (ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : เป็นชุดทดสอบเบื้องต้น ทดสอบสารประกอบอาร์เซนิก เช่น อาร์เซนิกไตรออกไซด์ (As2O3) ในผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก

ความไวของชุดทดสอบ : ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบได้ของสาร As2O3  คือ 2% W/W

อายุการเก็บรักษา 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

ขนาดบรรจุ : 20 Test/Set ราคา 300.- บาท

สั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808หน่วยงานภายใน