ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค ตรวจหายาฆ่าแมลงในผักผลไม้ชุดทดสอบ เอ็ม เจ พี เค ตรวจหายาฆ่าแมลงในผักผลไม้

หลักการ

                  เป็นชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส ในผัก ผลไม้ ด้วยหลักการ colorimetric cholinesterase inhibitor assay ให้ผลการทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 85 (ผลบวกลวงร้อยละ 15 ผลลบลวงร้อยละ 0) ความไวร้อยละ 100 ปริมาณต่ำสุดในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ของชุดทดสอบเท่ากับ 15% ซึ่งเป็นปริมาณที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการพิษเล็กน้อย จัดว่าไม่ปลอดภัย

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจหายาฆ่าแมลงตกค้างกลุ่มยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส (กลุ่มยาฆ่าแมลงออร์กาโนฟอตเฟสและคาร์บาเมท) ในผัก ผลไม้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2950 7733-42

หน่วยงานภายใน