ชุดตรวจหาสารพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้าชุดตรวจสารพิษ Tetrodotoxin จากปลาปักเป้า

หลักการ

                  เตโตรโดท็อกซินเป็นสารพิษที่พบในปลาปักเป้า มีอันตรายต่อผู้บริโภคถึงชีวิต ชุดทดสอบ TTX-IC วิเคราะห์เตโตรโดท็อกซิน ด้วยหลักการทางอิมมูโนวิทยา วิธี Immunochromatography แบบ Competitive assay โดยการให้ anti-TTX ในชุดทดสอบ จับกับสารพิษเตโตรโดท็อกซินที่สกัดจากปลาปักเป้าแล้วเคลื่อนต่อไปจับกับแถบสารพิษเตโตรโดท็อกซินที่ตรึงอยู่บนแผ่นทดสอบ อ่านผลการวิเคราะห์จากแถบสีที่เกิดขึ้น ร่วมกับการเกิดสีบนแถบควบคุมที่อยู่บนแผ่นทดสอบ

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : เป็นชุดทดสอบที่ทำได้ง่าย รวดเร็ว ทราบผลภายใน 30 นาที ไม่ต้องทำในห้องปฏิบัติการ

ขนาดบรรจุ 10 Test/Set ราคา 1,200.- บาท

ความไวของชุดทดสอบ

  • ผลบวก พบเตโตรโดท็อกซิน ≥ 2 ไมโครกรัม/กรัม
  • ผลลบ  พบเตโตรโดท็อกซิน < 2 ไมโครกรัม/กรัม

สั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทร.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน