ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำชุดทดสอบโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

หลักการ :

                  ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นชุดที่ใช้ทดสอบสารโพลาร์ (Polar Compounds) ใช้น้ำมันทอดซ้ำสามารถตรวจน้ำมันได้ 9 ชนิด คือ น้ำมันปาล์ม (จากเนื้อปาล์ม) น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว น้ำมันหมู น้ำมันมะพร้าว น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันปาล์ม (จากเนื้อปาล์ม) น้ำมันไก่ น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

  • เครื่องปรุงดังต่อไปนี้ไม่มีผลรบกวนชุดทดสอบ คือ ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว ซีอิ๊วขาว ผงชูรส ผงปรุงรส น้ำปลา น้ำตาล กระเทียม พริกไทย
  • อุณหภูมิที่ใช้ตรวจน้ำมัน ที่อุณหภูมิห้อง 25-60 องศาเซลเซียส

ความไวของชุดทดสอบ

  • ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 20 กรัม / 100 กรัม (20%)
  • ประสิทธิภาพของชุดทดสอบโดยเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์จากชุดทดสอบเทียบกับวิธีมาตรฐาน IUPAC 2.507 Minicolumn Chromatography ที่ปริมาณสารโพลาร์ เท่ากับ 9%, 24%, 25%, 26%, 27% ชุดทดสอบให้ความถูกต้อง (accuracy) ร้อยละ 99.5 โดยมีค่าพยากรณ์ปริมาณสารโพลาร์ เท่ากับ 25% ร้อยละ 99.5 และค่าพยากรณ์ปริมาณสารโพลาร์มากกว่า 25% ร้อยละ 99.5 

สั่งซื้อได้ที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

                 ที่อยู่ : 82 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

                 โทรศัพท์.0 4531 2230-3

หน่วยงานภายใน