ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่มชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

หลักการ :

                ยีสต์และเชื้อราบางชนิดทำให้อาหารบูดเสีย และทำให้เกิดโรคกับผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนยีสต์และเชื้อรา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของยีสต์และราในอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้แผ่นทดสอบยีสต์ รา 3M Petrifilm™ Yeast and Mold Count Plates

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ตรวจสอบว่าอาหารและเครื่องดื่มมีการปนเปื้อนของยีสต์และเชื้อราเกินมาตรฐานหรือไม่

ขนาดบรรจุ : 5 Test/Set  ราคา 540.- บาท

สั่งซื้อได้ที่ : ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                 ที่อยู่ : 88/7 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2951 0000 ต่อ 98463,98450

                 แฟกซ์.0 2965 9745

 Line ID : 0988818808

หน่วยงานภายใน