ชุดทดสอบยาตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นมชุดทดสอบยาตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นม

หลักการ :

                การให้ยาเพื่อควบคุมและรักษาโรคในสัตว์ประเภท วัว ควาย ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาในเนื้อเยื่อและน้ำนมของสัตว์ โดยเฉพาะในน้ำนมซึ่งเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคทุกวัย การตกค้างของยาในน้ำนมจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตนมเปรี้ยวและเนยแข็ง ดังนั้นการตรวจสอบยาตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะการใช้หลอดทดสอบที่ง่ายและให้ผลรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพนมให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ผลกระทบต่อสุขภาพ : การบริโภคนมที่มียาตกค้างเป็นประจำ ก่อให้เกิดการดื้อยาและการแพ้ยาในผู้บริโภค

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ใช้ในการตรวจสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในนมและผลิตภัณฑ์นม ให้ผลรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมง 45 นาที สะดวกในการใช้และมีความถูกต้องสูง ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจวิเคราะห์ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความปลอดภัยในการดื่มแก่ผู้บริโภค

ความไวของชุดทดสอบ :

              ชุดทดสอบนี้มีความถูกต้อง 91.7% ความไว 100% และความจำเพาะ 90.5% และสามารถตรวจสอบยาปฏิชีวนะได้อย่างน้อย 12 ชนิด ได้แก่ เพนนิซิลิน แอมพิซิลิน อะม็อกซีซิลิน ไรแฟมพิซิน เตตร้าซัยคลิน อ็อกซี่เตตร้าซัยคลิน คลอเตตร้าซัยคลิน บาซิตราซิน อีริโธรมัยซิน ไทโลซิน กานามัยซิน และซัลฟาไดเมทท็อกซิน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนารักษ์เภสัช

                 ที่อยู่ : 151 ซ.พงษ์เพชร (ประชาชื่น 41) ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800

                 โทรศัพท์.0 2591 3668 , 02 951 9246

หน่วยงานภายใน