ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

ประโยชน์ของชุดทดสอบ : ชุดทดสอบนี้สามารถนำไปตรวจสอบน้ำส้มสายชูปลอมที่ร้านค้า ร้านอาหาร ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ทำให้ผู้บริโภคลดความเจ็บป่วยและขจัดความกังวลเนื่องจากปัญหาน้ำส้มสายชูปลอม

ผลกระทบต่อสุขภาพ : การบริโภคน้ำส้มสายชูที่มีปริมาณกรดน้ำส้มสายชูเกินมาตรฐาน จำทำให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อปากและระบบทางเดินอาหาร

กฎหมายกำหนดประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำส้มสายชู ดังนี้ 

  • น้ำส้มสายชูหมักและกลั่นต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร
  • น้ำส้มสายชูเทียมต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มสายชูไม่น้อยกว่า 4 กรัม และไม่เกิน 7 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร

ความไวของชุดทดสอบน้ำส้มสายชู + กรดแร่อิสระ 0.1% และ น้ำส้มพริกดอง + กรดแร่อิสระ 0.5% ให้ผลที่มองเห็นได้โดยชุดทดสอบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ

สั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2950 7733-42

 

หน่วยงานภายใน