ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สีชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

หลักการ :

                 อาหารบางชนิดมีการเจือสีลงไปเพื่อปกปิดความบกพร่องของวัตถุดิบทำให้เข้าใจว่าอาหารนั้นมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ห้ามใช้สีในอาหารบางชนิด เช่น ผลไม้สด ผักและผลไม้ดอง เนื้อสัตว์สด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง เนื้อสัตว์รมควัน บะหมี่ กะปิ กุ้งแห้ง ลูกชิ้น ไส้กรอก กุนเชียง น้ำพริก ข้าวเกรียบ ฯลฯ ไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ เรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2547  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบสีในอาหารในภาคสนามได้ ทราบผลได้รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

ผลกระทบต่อสุขภาพ :

               ผู้ที่บริโภคอาหารที่เจอสีสังเคราะห์ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหาร เพราะสีสังเคราะห์ที่ได้รับจะเคลือบเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้ขัดขวางการดูดซึมอาหาร เกิดอาการท้องเสียและหากได้รับเป็นประจำจะทำให้น้ำหนักตัวลด ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดการเบื่ออาหาร ร่างกายไม่เจริญเติบโต

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

                 ที่อยู่ : 11 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 6/3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

                 โทรศัพท์.0 2950 7733-42

หน่วยงานภายใน