ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหารชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

ประโยชน์ของชุดทดสอบ :

                 ชุดทดสอบนี้สามารถตรวจสอบสารฟอกขาวชนิดโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันผู้ประกอบอาหารหรือแม่ค้าได้นำผงเคมีที่ใช้ฟอกขาวมาใช้ในอาหาร เพื่อให้อาหารมีสีขาว ดูคุณภาพดีและมีบางคนได้ใช้ผงเคมีที่ฟอกแห ได้แก่โซเดียมไดไทไอไนต์หรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์มาฟอกอาหารหลายอย่าง แต่สารที่ใช้ฟอกแหนี้มีอันตรายต่อสุขภาพ และยังตรวจพบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารหลายชนิด จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการ ทราบผลรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

  • ทำให้เกิดอาการหายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ
  • ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง
  • ผู้ที่แพ้อย่างรุนแรงหรือผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการช็อค หมดสติและเสียชีวิต

ความไวของชุดทดสอบ : ระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.05

ถ่ายทอดเทคโนโลยการผลิตฯ

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ : องค์การเภสัชกรรม 

                 ที่อยู่ : 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม.10400

                 โทรศัพท์.1648 หรือ 0 2203 8846-9

หน่วยงานภายใน